Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas på stämman samt att verka för de boendes bästa.

E-post: eller via formulär
Blanketter och meddelanden kan även lämna i förenings brevlåda i tvättstugan.

Träffa styrelsen
Styrelserummet är öppet för besök första onsdagen i varje månad kl 18-19 med undantag för sommaruppehåll och helgdagar.
Du går in i port 44 och ner i källargången. Du är välkommen hit med dina funderingar, stora som små eller bara för att bekanta dig med styrelsemedlemmarna.

 

 

Ordförande
Clare Levine
Pilvägen 40
Ledamot
Anders Engqvist
Pilvägen 36
Ledamot
Arvid Pettersson
Pilvägen 26
Ledamot
Bengt-Åke Andersson
Pilvägen 40
Ledamot 
Kerstin Hammarslätt
Pilvägen 38
Ledamot
Mårten Lückner
Pilvägen 34
Suppleant
Magnus Sjöberg
Pilvägen 36
Suppleant
Pia Jacobson
Pilvägen 24