Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas på stämman samt att verka för de boendes bästa.

E-post: eller via formulär
Blanketter och meddelanden kan även lämna i förenings brevlåda i tvättstugan.

Träffa styrelsen
Styrelserummet är öppet för besök första onsdagen i varje månad kl 18-19 med undantag för sommaruppehåll och helgdagar.
Du går in i port 44 och ner i källargången. Du är välkommen hit med dina funderingar, stora som små eller bara för att bekanta dig med styrelsemedlemmarna.

 

 

Ordförande
Thomas Sehlan
Pilvägen 26
   

Ledamot
Anders Engqvist
Pilvägen 36
      

Ledamot 
Kerstin Hammarslätt
Pilvägen 38

 

Ledamot
Kim Troschke
Pilvägen 28

 

Ledamot
Bengt-Åke Andersson
Pilvägen 40

 

Ledamot
Clare Levine
Pilvägen 40
 

Suppleant
Magnus Sjöberg
 

Suppleant
Per Lundström