Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas på stämman samt att verka för de boendes bästa.

E-post: eller via formulär
Blanketter och meddelanden kan även lämna i förenings brevlåda i tvättstugan.

Träffa styrelsen
Styrelserummet är öppet för besök första onsdagen i varje månad kl 18-19 med undantag för sommaruppehåll och helgdagar.
Du går in i port 44 och ner i källargången. Du är välkommen hit med dina funderingar, stora som små eller bara för att bekanta dig med styrelsemedlemmarna.

 

 

Ordförande
Mårten Lückner
Pilvägen 34
Ledamot
Arvid Pettersson
Pilvägen 26
Ledamot
Bengt-Åke Andersson
Pilvägen 40
Ledamot
Elena Ojog
Pilvägen 38
Ledamot 
Valle Shamai
Pilvägen 32
Suppleant
Magnus Sjöberg
Pilvägen 36
Suppleant
Justin Lex-Hammarskjöld
Pilvägen 30