Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

För att du ska få hyra ut din bostad i andra hand så krävs tillstånd från styrelsen. Uthyrning i andra hand medges i max 1 år om inte särskilda skäl föreligger såsom t ex studier på annan ort. Särskilda skäl ska kunna styrkas med intyg. Andrahandsuthyrning ska avtalas med ett hyresavtal om andrahandsuthyrning.Andrahandsuthyrning är reglerat i föreningens stadgar under §17.
Styrelsen tillåter inte uthyrning genom Airbnb eller liknande tjänster då vi anser att det är att betrakta som hotellverksamhet!

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.
Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning