I återvinningsrummet vid garageinfarten, kan du slänga hushållssopor, matavfall, kartonger, tidningar, plast- glas-, metallförpackningar, batterier och lampor. Var noga med att slänga rätt saker i rätt kärl. Instruktioner finns i återvinningsrummet samt i dokumenten nedan. Det är inte tillåtet att lämna avfall utanför kärlen! OBS! Detta kan medföra att man blir tilldelad en hanteringsavgift för misskötsel av sopor på 500kr

Grovsopor
Grovsopor kan slängas i kärlen i det lilla huset på parkeringen mittemot garageinfarten. Beakta vad som får slängas i kärlen. Anslag finns på grinden. kärlen får inte överfyllas! Kontrollera innan du bär ner större avfall. Grovsoporna töms varje tisdag morgon. Avfall får under inga omständigheter ställas utanför kärlen eller grindarna! Ett undantag är skrymmande vitvaror som får ställas bredvid kärlen.

Kontakta styrelsen för att få låna nyckel till att öppna grindarna till grovsoporna


Elavfall
Även elavfall finns numera i det lilla huset på parkeringen. Var noga med att lägga ditt elavfall i avsedda burar och kärl som finns på höger sida innanför grindarna.
I återvinningsrummet finns det särskilda kärl för glödlampor, lysrör samt batterier.
Bilbatterier får man själv ansvara för att ta till en återvinningscentral!

Hitta närmaste återvinningscentral 


Informationsblad:
Sorteringsguide
Sortering av matavfall 
Sortering grovsopor & Miljöfarligt avfall