Parkeringsförbud råder överallt, utom på markerad p-plats. Man får stå där parkeringsförbud råder för i- eller urlastning, eller för hämtning och lämning av människor, men bilen får bara stå i 10 minuter utan att någon aktivitet pågår vid bilen.

Regler

  • Parkering på parkeringsplats får endast ske i markerade rutor och endast av den som hyr plats av föreningen.
  • För fordon med handikapptillstånd gäller samma regler som för övriga fordon utom om fordonsägaren erhållit särskilt tillstånd.
  • För motorcyklar gäller samma regler som för övriga fordon.
  • Om du behöver parkera längre tid på gården för t ex flytt ska du begära tillstånd från styrelsen. Tillståndet utfärdas med tidsbegränsning och ska läggas väl synligt innanför vindrutan.
  • Tänk på att vara ute i god tid om du behöver tillfälligt parkeringstillstånd då vi inte alltid kan ordna ett sådant omgående.


Föreningen har ingen gästparkering då behovet av parkeringsplatser för de boende är stort i relation till antalet platser. Istället får besökande parkera i Helenelunds C, på Åkervägen eller längst upp på Pilvägen.

Felparkeringar
Q-Park sköter övervakningen av gård och parkering åt föreningen. Telefonnummer till Q-Park dygnet runt 0771-96 90 00. Till Q-Park kan du ringa när någon obehörig t ex parkerat på din hyrda parkeringsplats eller om du ser annat felaktigt parkerat fordon.

Tvättplats i garage
Tvättplatsen är stängd tillsvidare pga miljöbeslut från kommunen.
Styrelsen har ambitionen att tvättplatsen åter ska öppnas, men för det krävs installation av ny reningsanläggning vilket är relativt kostsamt. Som det ser ut just nu kommer tvättplatsen inte att åter tas i bruk inom överskådlig tid.