Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för.
Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande:

 • Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten
 • Ytskikten samt underliggande skikt inklusive fuktspärr som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak
 • Ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet, ventilation och informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de delar dessa är synliga i lägenheten
 • Säkringsskåp, strömbrytare, eluttag, armaturer samt anordningar för informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de delar dessa är synliga i lägenheten
 • Radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning)
 • Varmvattenberedare (förutsatt att den inte är integrerad med anordning som föreningen svarar för enligt § 29)
 • Brandvarnare
 • Eldstäder
 • Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karmar och säkerhetsgrindar
 • Lister, foder, socklar och stuckaturer
 • Samtliga glas i fönster, dörrar och inglasningspartier
 • Till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.
 • Målning av insidan av ytter- balkong- och altandörrar, fönsterbågar, dörr- och fönsterkarmar samt inglasningspartier.
 • Egendom som bostadsrättshavaren eller tidigare bostadsrättshavare tillfört lägenheten.

 
Ovanstående regleras i föreningens stadgar

 

Skötselråd badrum
Se skötselråd för våra badrum

 

Föreningens underhållsansvar lägenhet

 • Element och tillhörande termostat
 • Ventilationskanaler
 • Målning utsida ytterdörr
 • Utsida på fönsterbågar

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.