Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt

Ni är välkomna att maila till  för att föreslå er själva eller någon annan.Valberedningen består av

 

Jan-Ola Broman
Ledamot / Valberedningen
Pilvägen 28
       
     
Henrik Lundberg
Ledamot / Valberedningen
Pilvägen 28